Informacja RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z Twoją akceptacją plików cookies na naszej stronie internetowej Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku (80-831) przy ul. Piwna 1/2, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru stowarzyszeń, innych izb społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000045872, NIP: 5830003823, REGON: 00044672  jest administratorem Twoich danych osobowych.

Poniżej przekazujemy szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych (identyfikator internetowy) przekazanych nam podczas przeglądania naszej strony internetowej.

Można się z nami skontaktować się w następujący sposób:

  • telefonicznie pod numerem: […….]
  • e-mailowo: […….]
  • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw z siedzibą w Gdańsku Piwna1/2 Gdańsk 80-831 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

– korzystania przez Ciebie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej – podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przypominamy, że zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych do tego czasu;

– ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne.

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać w następujących okresach czasu:

  • w przypadku korzystania przez Ciebie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej – do momentu zakończenia przez Ciebie przeglądania naszej strony internetowej (tzw. pliki cookies sesyjne) albo do momentu usunięcia przez Ciebie plików cookies z danych historii przeglądania w Twojej przeglądarce internetowej;
  • w przypadku przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanymi z korzystaniem z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – do momentu przedawnienia Twoich roszczeń z ww. tytułu albo do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, o którym mowa poniżej.

Masz prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
  • do przenoszenia danych osobowych, których nam dostarczyłaś/dostarczyłeś, tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli będzie to technicznie możliwe, masz prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.

 

W celu skorzystania z powyższych praw możesz się z nami skontaktować się – dane kontaktowe jak wyżej.

Masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Ponadto masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanymi z korzystaniem przez Ciebie z pełnej funkcjonalności naszej strony internetowej lub z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Przyczyną sprzeciwu może być wyłącznie Twoja szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane, o ile nie będziemy w stanie wykazać, że Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z prawa sprzeciwu możesz skontaktować się z nami – dane kontaktowe jak wyżej.

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych w związku z wyrażoną zgodą jest dobrowolne, a ich niepodanie nie rodzi żadnych konsekwencji.

 

Sponsorzy konkursów fryzjerskich organizowanych przez dzień fryzjera

next
prev

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/plugins/logo-slider/ls_logoslider.php on line 488